Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΚΛΕ

Το Πολυδύναμου Κέντρου Λόγου και Ευφυΐας (ΠΚΛΕ) αποτελεί ένα διεπαγγελματικό επιστημονικό κέντρο το οποίο προσφέρει υψηλής ποιότητας εξατομικευμένες υπηρεσίες σχετικά με την Ψυχική Ευεξία. 

Η ιστορία του κέντρου ξεκινά από το 2014, όπου η αγάπη για τον άνθρωπο και η ανάγκη για βελτιώσει και εξέλιξη των παρεχόμενων υπηρεσιών ψυχικής ευεξίας, οδήγησαν το Διοικητικό Συμβούλιο στην ίδρυση του Πολυδύναμου Κέντρου Λόγου και Ευφυΐας. 

Από τότε μέχρι και σήμερα οι προσφερόμενες υπηρεσίες έχουν εμπλουτιστεί και βελτιωθεί ως προς το θετικό. Οι υπηρεσίες προσφέρονται σε επίπεδο έγκαιρης παρέμβασης, πρόληψης και θεραπείας και απευθύνονται σε παιδιά και γονείς. Συγκεκριμένα, προσφέρονται: Λογοθεραπεία, Εργοθεραπεία, Ειδική Εκπαίδευση, Σχολική/Εκπαιδευτική Ψυχολογία ,Εικαστική Θεραπεία, Ψυχοθεραπεία, Θεατροπαιδαγωγική και Μουσικοκινητική Αγωγή. Παράλληλα έχουν εξασφαλιστεί εξωτερικές συνεργασίες με Παιδονευρολόγους, Παιδιάτρους, Παιδοψυχίατρους. 

Το Πολυδύναμο Κέντρο Λόγου και Ευφυΐας, προωθεί την έρευνα και την συνεχής επιμόρφωση του προσωπικού. Βάση αυτού, λειτουργεί και ως χώρος πρακτικής άσκησης των φοιτητών Πτυχιακών και Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων σε συναφείς κλάδους με τις προσφερόμενες υπηρεσίες, υπό τη συστηματική εποπτεία έμπειρων κλινικών εποπτών.