Υπηρεσίες

Σχολική Ψυχολογία

Η βασική γνώση των σχολικών ψυχολόγων έχει τις ρίζες από την ψυχολογία και την εκπαίδευση και περιλαμβάνει γνώσεις, δεξιότητες αξιολόγησης και διάγνωσης, παρέμβασης, πρόληψης, προαγωγής της υγείας

Διαβάστε περισσότερα »
Πολιτική Προστασίας Παιδιών