Νίκη Ξενοφώντος

Εργοθεραπεύτρια

Πτυχίο Εργοθεραπείας

Αποφοίτησε από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου με τίτλο σπουδών «Εργοθεραπεία» το 2021 και είναι εγγεγραμμένο μέλος του Εργοθεραπευτικού Συλλόγου στην Κύπρο. Ολοκλήρωσε την πρακτική της άσκηση σε παιδιατρικά κέντρα με παιδία με αυτισμό, εγκεφαλική παράλυση, σύνδρομα κ.α. , οίκους ευγηρίας και κέντρα αποκατάστασης . Κατά την διάρκεια των σπουδών της παρακολούθησε σεμινάρια σε θέματα που αφορούν την εργοθεραπεία. Το 2018 παρακολούθησε το σεμινάριο “Autism: Psychoeducation, Reciprocity and Play-skills, του Κέντρου Resilient Lives Centre for Social and Emotional Health. To 2019 παρακολούθησε το σεμινάριο “Η Αισθητηριακή Ολοκλήρωση και η συμβολή της στη μάθηση” του Ευρωπαϊκού Πανεπιστήμιού Κύπρου. Εργάζεται ως εργοθεραπεύτρια στο Πολυδύναμο Κέντρο Λόγου και Ευφυΐας από το Σεπτέμβριο του 2022.

Πολιτική Προστασίας Παιδιών