Νικολίνα Χουρδάκη

Λογοθεραπεύτρια
Πτυχίο Λογοθεραπείας

 

Η Νικολίνα Χουρδάκη ολοκλήρωσε τις σπουδές της στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου  και συγκεκριμένα στο τμήμα Λογοθεραπείας. Κατά την πρακτική της άσκηση η οποία απαιτούσε 700 ώρες πρακτικής, εργάστηκε στη Κλινική Λόγου Ομιλίας και Ακοής, στο Μέλαθρο Αγάπης και τέλος στο Δημοτικό σχολείο Μακεδονίτισσας Γ΄, όπου παρακολούθησε περιστατικά σε διάφορα φάσματα τόσο παιδιά όσο και σε ενήλικες.  

Όταν ολοκλήρωσε το πτυχίο της, η αγάπη της για τα παιδιά την οδήγησε να εργαστεί σε συναφή κλάδους όπως το καθημερινό διάβασμα και φροντίδα παιδιών, μέχρι να εργοδοτηθεί στον κλάδο της. 

Το 2017 παρακολούθησε το 10ο Παγκύπριο Συνέδριο για Γονείς και Εκπαιδευτικούς (“10th Pancyprian Conference for Parents and Teachers”), το 2020 παρακολούθησε εξ αποστάσεως το σεμινάριο «Εφαρμογή της Τηλεπρακτικής στη Λογοθεραπεία» (“Application of Telepractice to Speech Therapy”), το 2021 παρακολούθησε εξ αποστάσεως το σεμινάριο «Παιγνιοθεραπεία» (“Play Therapy”), επίσης παρακολούθησε και εκπαιδεύτηκε στο 6ωρο εκπαιδευτικό σεμινάριο «Πρώτες Βοήθειες στην εργασία – Επείγοντα Περιστατικά» και «Βασική Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση και χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή». Τέλος παρακολούθησε και εκπαιδεύτηκε στο Τεστ Σχολικής Ετοιμότητας «Αφροδίτη».  

Από τον Ιούλιο του 2021 εργάζεται στο Πολυδύναμο Κέντρο Λόγου και Ευφυΐας ως Λογοπαθολόγος – Λογοθεραπεύτρια με κύριες ευθύνες την πρώιμη παρέμβαση, αξιολόγηση και παρέμβαση των διαταραχών επικοινωνίας, την γλωσσική ανάπτυξη και την αποκατάσταση, μέσω ειδικών δραστηριοτήτων, τόσο σε ενήλικες όσο και παιδιά.  

Πολιτική Προστασίας Παιδιών