Το Πολυδύναμο Κέντρο Λόγου και Ευφυΐας ψάχνει συνεργάτες για την θέση Φυσιοθεραπεύτριας/η (με ειδικό ενδιαφέρον στις νευροαναπτυξιακές διαταραχές)
Απαιτούμενα προσόντα
•Πτυχίο Φυσικοθεραπείας
• Να είναι εγγεγραμμένο μέλος στον Παγκύπριο Σύλλογο Φυσιοθεραπευτών
• Να είναι εγγεγραμμένο μέλος στην Ομάδα Παιδιατρικής Φυσιοθεραπείας Κύπρου
• Να έχει ανανεωμένη άδεια άσκησης επαγγέλματος
• Πολύ καλή γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
• Ακεραιότητα χαρακτήρα
• Ομαδικό πνεύμα
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν  το βιογραφικό τους  σημείωμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (σε μορφή.pdf ή .doc) στο info@pkle.com.cy