Η νοσηλευτική ψυχικής υγείας αποτελεί ένα εξειδικευμένο τομέα της νοσηλευτικής πρακτικής που περιλαμβάνει τη φροντίδα ατόμων με ψυχικά προβλήματα, ώστε να ενδυναμωθούν και να βελτιώσουν την ποιότητα της ζωής τους. Οι νοσηλευτές ψυχικής υγείας κατέχουν προηγμένες γνώσεις για την αξιολόγηση, τη διάγνωση και τη θεραπεία ψυχιατρικών διαταραχών που τους βοηθά να παρέχουν εξειδικευμένη φροντίδα. 

Ποιος μπορεί να ζητήσει ενδυνάμωση από ένα νοσηλευτή ψυχικής υγείας;

Όλα τα άτομα τα οποία επιθυμούν:

  • Εκτίμηση και αξιολόγηση της ψυχικής τους υγείας
  • Έγκαιρη παρέμβαση στην κρίση 
  • Διαχείριση της φαρμακοθεραπείας που λαμβάνουν
  • Παροχή φροντίδας στο σπίτι 
  • Υποστήριξη και εκπαίδευση ατόμου με ψυχικά προβήματα και της οικογένειας τους