Η βασική γνώση των σχολικών ψυχολόγων έχει τις ρίζες από την ψυχολογία και την εκπαίδευση και περιλαμβάνει γνώσεις, δεξιότητες αξιολόγησης και διάγνωσης, παρέμβασης, πρόληψης, προαγωγής της υγείας και ανάπτυξης προγραμμάτων με επίκεντρο την ενδυνώμωση των παιδιών. 

Οι βασικοί στόχοι του σχολικού ψυχολόγου περιλαμβάνουν την εντατική συνεργασία και διαβούλευση με τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς και άλλους επαγγελματίες για τη δημιουργία ασφαλούς, υγιούς και υποστηρικτικού μαθησιακού περιβάλλοντος μέσω συγκεκριμένων και στοχευμένων προγραμμάτων συνεργασίας σχολείου-οικογένειας-κοινότητας. 

Ποιος μπορεί να ζητήσει ενδυνάμωση από σχολική/ο ψυχολόγο; 

  • Άτομα από τη γέννηση έως τη νεαρή ενήλικη ζωή που παρουσιάζουν προβλήματα μάθησης ή συμπεριφοράς, ψυχικές διαταραχές εμφανείς στη βρεφική, παιδική ή εφηβική ηλικία, άτομα με ειδικές αναπηρίες, χρόνιες ή οξείες καταστάσεις που εμφανίζονται κατά την παιδική ηλικίας και εφηβείας.  
  • Οικογένειες που ζητούν στήριξη σχετικά με ακαδημαϊκές δυσκολίες και προβλήματα συμπεριφοράς στο σπίτι και στο σχολείο.  
  • Οργανισμοί και φορείς, δάσκαλοι και άλλοι ενήλικες για να ενισχύσουν υγιείς σχέσεις και περιβάλλοντα που προάγουν τη μάθηση και την ανάπτυξη.